Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Mevduat ve Yasal Karşılık Faiz Oranları

                                                                                                KKTC MERKEZ BANKASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

 

Karar Tarihi:   20 Eylül 2018 

Karar Sayısı:  1014

 

      KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 11(1) ve 23(3)  maddeleri uyarınca, 

 

  1. KKTC Merkez Bankası nezdindeki özel ve tüzel kişiler ile bankaların faize tabi Türk Parası ve Yabancı Para mevduat hesaplarına, vadelerine bakılmaksızın aşağıdaki faiz
    oranlarının uygulanmasına,

 

Türk Lirası

ABD Doları

Euro

İngiliz Sterlini

 

% 17,25

% 1,00

% 0,25

% 0,50

 

                                                              

 

      2. KKTC Merkez Bankası nezdindeki Türk Parası ve Yabancı Para yasal karşılık hesaplarına aşağıdaki faiz oranlarının uygulanmasına,

 

Türk Lirası

ABD Doları

Euro

İngiliz Sterlini

 

% 13,00                           

% 0,65

% 0,125

% 0,25

 

 

      3. 11 Haziran 2018 tarih ve 89 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 04 Haziran 2018 tarih ve 998 sayılı kararın, Türk Parası mevduat hesaplarına
          ilişkin 1’inci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına,

 

     4. 2 Temmuz 2018 tarih ve 102 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 21 Haziran 2018 tarih ve 1001 sayılı kararın, yabancı para mevduat hesaplarına ilişkin
         1’inci fıkrası ile yabancı para yasal karşılık hesaplarına ilişkin 2. Fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına,

 

     5. 31 Ağustos 2018 tarih ve 127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Ağustos 2018 tarih ve 1004 sayılı kararın, yürürlükten kaldırılmasına,

 

 

     6. Bu kararın 24 Eylül 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

 

 

karar vermiştir.