Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Reeskont Kredi Faiz Oranları

                                                                                                KKTC MERKEZ BANKASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

 

Karar Tarihi:   20 Eylül 2018 

Karar Sayısı:  1015

 

      KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 11(1) maddesi uyarınca;

 

  1. 31 (1) (A)(B) ve (C) maddesinde öngörülen sürelere uygun olarak, kredi türlerine göre Türk Parası reeskont ve avans işlemlerinde aşağıdaki yıllık faiz
    oranlarının uygulanmasına,

 

I

Genel Olarak;

Türk Lirası

 

 

 

 

(a)Ticari Krediler

%23,75

 

 

 

II

Kontrollu Krediler;

 

 

 

 

A)

(a)Sanayi Kredileri

%20,75

 

 

 

 

(b) İhracat Kredileri

%20,75

 

 

 

 

(c)  Turizm Kredileri

%20,75

 

 

 

 

(d)  Eğitim Kredileri

%20,75

 

 

 

 

(e)  Tarım Kredileri

%20,75

 

 

 

B)

K.Esnaf Kredileri

%19,75

 

 

 

III

Döviz Mukabili Avans

%19,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. 11 Haziran 2018 tarih ve 89 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 04 Haziran 2018 tarih ve 999 sayılı Merkez Bankası Yönetim Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırılmasına,

 

    3. Bu kararın, 24 Eylül 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

 

 karar vermiştir.16